Restart 4.0 České Budějovice

Restart České Budějovice, 3. cyklus, září - listopad 2024

CKA Trhové Sviny (většina seminářů) a RC Trhováček (hlídání dětí), Nábř. Svatopluka Čecha 664, Trhové Sviny

Pokud není uvedeno jinak, tak čas 9:00 – 15:30, hlídání dětí u většiny aktivit zajištěno (v jiné budově), nutno dopředu nahlásit.

26. 9.

Informační schůzka (9:00 – 11:00) 

9. 10.

Motivační program (9:00 – 13:00) + písemné testování pro vyhodnocení psychologem (13:30-15:30)
Mgr. Petra Kuhejdová Halířová

Obsah: motivační zážitkový program v kontextu klíčových aktivit a individuálního přínosu projektu zaměřený na posílení osobní kapacity jednotlivých zájemců/kyň o zapojení do projektu.

16.10.

Orientace na trhu práce a vstup na trh práce (9:00 - 13:00) + písemné testování pro vyhodnocení psychologem (13:30-15:30) – náhradní termín (pro ty, kdo nebudou 9. 10.) + Individuální poradenství (13:30 – 18:30)


Mgr. Petra Kuhejdová Halířová

Obsah: informace o trhu práce v Jihočeském kraji, jak číst inzeráty zaměstnavatelů, jak je vhodné se zajímat o danou pozici, co je třeba zjistit a vědět před projevením zájmu o danou pozici, dále příprava životopisu, motivačního dopisu a pohovoru na zkoušku, sdílení zkušeností ve skupině apod.

Individuální poradenství – 1 hodina pro každého účastníka

Obsah: osobní rozhovor s psychologem, vypracování individuálního plánu pro osobní rozvoj pracovních kompetencí a odborných znalostí v rámci účasti v projektu.

17. 10.

Pracovně právní problematika (9:00-15:30) + Individuální poradenství (16:00-17:00)
Mgr. Petra Kuhejdová Halířová

Obsah: zákoník práce a další legislativní úpravy spojené s trhem práce a s podmínkami v pracovním procesu, podmínky a možnosti zaměstnávání včetně OSVČ, výhody a nevýhody jednotlivých forem práce, povinnosti a požadavky, které plynou z pracovně právního poměru, podmínky při nástupu do zaměstnání objasnění termínů: hrubá mzda, zkušební doba, formy a druhy pracovního poměru, sdílení zkušeností ve skupině apod.

Individuální poradenství – 1 hodina pro každého účastníka

Obsah: osobní rozhovor s psychologem, vypracování individuálního plánu pro osobní rozvoj pracovních kompetencí a odborných znalostí v rámci účasti v projektu.

 

23. 10.

Měkké dovednosti: prezentační dovednosti
Mgr. Ingrid Jílková

Obsah: např. sebeprezentace, sebereflexe, kritické vnímání sebe sama, schopnost se adaptovat, flexibilita,…

24. 10.

Měkké dovednosti: Emoční inteligence, řešení konfliktů a práce se stresem
Mgr. Ingrid Jílková

Obsah: význam pocitů a potřeb v našem životě, co se v nás při stresu děje, příčiny konfliktů a nedorozumění, praktické tipy na zvládání stresu, prevence přetížení a vyčerpání

6. 11.

Finanční gramotnost: Základy finanční gramotnosti, 
Ing. Irena Gajdošová

Obsah: základy týkající se rodinného rozpočtu, podmínek pro půjčky, příjmy a výdaje domácnosti, rozpočty nákladů a příjmů pro podnikatele apod.

7. 11.

Základy podnikání
Ing. Irena Gajdošová

Obsah: legislativa, účetnictví, daně, podnikatelský záměr, byznys plán, rozpočet, praktické založení s.r.o. nebo OSVČ atd.  – základní potřebné informace pro rozjezd podnikání

13. 11.

Komunikační dovednosti: Efektivní komunikace a řešení konfliktů a Time management
Mgr. Ingrid Jílková

Obsah: příčiny konfliktů a nedorozumění, nejčastější chyby v komunikaci, zásady efektivní komunikace, jak si porozumět, Time management, zásady plánování

20. 11.

Marketing a využívání moderních IT nástrojů
Bc. Hana Šustrová

Obsah: nástroje marketingu a jak s nimi pracovat, jak je používat

21. 11.

Grafika pro negrafiky
Mgr. Petra Podzimková

Obsah: základní pravidla pro tvorbu propagačních materiálů v programu Canva, ukázka tvorby letáků – možnosti, vychytávky, tipy na možnosti zpracování – grafické programy, na koho se obrátit atp.

Přejít nahoru