Restart 4.0 České Budějovice

Restart České Budějovice, 1. cyklus – podzim 2023

M-centrum pro mladou rodinou, Antonína Barcala 40/1791, České Budějovice

Pokud není uvedeno jinak, tak čas 9:00 – 15:30, hlídání dětí zajištěno, nutno dopředu nahlásit.

2.10.

Nábor účastníků (9:00 – 11:00)

18. 10.

Pracovně právní problematika
Mgr. Petra Kuhejdová Halířová

Obsah: zákoník práce a další legislativní úpravy spojené s trhem práce a s podmínkami v pracovním procesu, podmínky a možnosti zaměstnávání včetně OSVČ

19. 10.

Orientace na trhu práce a vstup na trh práce, písemné testování pro vyhodnocení psychologem (9:00 - 16:30)
Mgr. Petra Kuhejdová Halířová

Obsah: nabídka na trhu práce v Jihočeském kraji, možné formy práce, příprava na vstup na trh včetně sdílení zkušeností ve skupině.

1.11.

Motivační program (9:00 – 13:00) + individuální poradenství (13:30 – 19:00)
Mgr. Petra Kuhejdová Halířová

Obsah: motivační zážitkový program v kontextu klíčových aktivit a individuálního přínosu projektu zaměřený na posílení osobní kapacity jednotlivých zájemců/kyň o zapojení do projektu

Individuální poradenství – 1 hodina pro každého účastníka

Obsah: osobní rozhovor s psychologem, vypracování individuálního plánu pro osobní rozvoj pracovních kompetencí a odborných znalostí v rámci účasti v projektu.

2.11.

Individuální poradenství (9:00 – 15:00), 1 hodina pro každého účastníka
Mgr. Petra Kuhejdová Halířová

Obsah: osobní rozhovor s psychologem, vypracování individuálního plánu pro osobní rozvoj pracovních kompetencí a odborných znalostí v rámci účasti v projektu.

8.11.

Měkké dovednosti: prezentační dovednosti
Mgr. Ingrid Jílková

Obsah: např. sebeprezentace, sebereflexe, kritické vnímání sebe sama, schopnost se adaptovat, flexibilita,…

9.11.

Finanční gramotnost: Základy finanční gramotnosti, 
Lektor v jednání

Obsah: základy týkající se rodinného rozpočtu, podmínek pro půjčky, příjmy a výdaje domácnosti, rozpočty nákladů a příjmů pro podnikatele apod.

22.11.

Základy podnikání
Lektor v jednání

Obsah: legislativa, účetnictví, daně, podnikatelský záměr, byznys plán, rozpočet, praktické založení s.r.o. nebo OSVČ atd.  – základní potřebné informace pro rozjezd podnikání

23.11.

Měkké dovednosti: Emoční inteligence, řešení konfliktů a práce se stresem
Mgr. Ingrid Jílková

Obsah: význam pocitů a potřeb v našem životě, co se v nás při stresu děje, příčiny konfliktů a nedorozumění, praktické tipy na zvládání stresu, prevence přetížení a vyčerpání

6.12.

Měkké dovednosti: Práce s informacemi a kreativní myšlení
Mgr. Ingrid Jílková

Obsah: pochopení a řešení problému, podnikatelské myšlení, rozhodování v podmínkách nejistoty, ochota riskovat, ochota učit se novým věcem, schopnost se adaptovat a přijímat změny, zvládání zátěže, objevování a orientace v informacích, myšlenkové mapy – tvorba a práce s nimi, objevování a práce s informacemi apod.

7.12.

Komunikační dovednosti: Efektivní komunikace a řešení konfliktů a Time management
Mgr. Ingrid Jílková

Obsah: příčiny konfliktů a nedorozumění, nejčastější chyby v komunikaci, zásady efektivní komunikace, jak si porozumět, Time management, zásady plánování

13.12.

Grafika pro negrafiky
Mgr. Petra Podzimková

Obsah: základní pravidla pro tvorbu propagačních materiálů v programu Canva, ukázka tvorby letáků – možnosti, vychytávky, tipy na možnosti zpracování – grafické programy, na koho se obrátit atp.

14.12.

Marketing a využívání moderních IT nástrojů
Bc. Hana Šustrová

Obsah: nástroje marketingu a jak s nimi pracovat, jak je používat

Přejít nahoru