Vítejte na webových stránkách projektu

RESTART 4.0

Projekt neziskové organizace Síť pro rodinu, z.s.

Restart 4.0 je projektem neziskové organizace Síť pro rodinu, z.s., která je střešní organizací pro mateřská, rodinná a komunitní centra v ČR a již více než  20 let působí v oblasti prorodinných aktivit a vzdělávání.

Projekt je zaměřený na osoby nezaměstnané nebo neaktivní na trhu práce, které pečují o dítě/ děti do 15 let věku a zároveň jsou uchazečem/kou o zaměstnání vedeným/ou déle než 5 měsíců v evidenci ÚP ČR nebo osobou se zdravotním postižením nebo osobou, která se již nevzdělává a má nejvýše SŠ vzdělání nebo matkou či otcem samoživitelem.

Projekt má za cíl motivovat, vzdělávat a rekvalifikovat účastníky z výše uvedené cílové skupiny osob s cílem aktivního začlenění na trh práce ať již ve formě zaměstnanecké, či podnikatelské.

Projekt aktuálně probíhá v Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina a všechny projektové aktivity jsou pro účastníky ZDARMA a s možností péče o děti v době konání vzdělávacích aktivit.

Oba projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Naše projekty

Dnešek může být začátkem všeho, co jsi kdy chtěl.

Přejít nahoru