Probouzíme vědomí naší jednoty se Zemí

Projekt RESTART

 • 1

  Východiska

  Projekt Restart vznikl na základě dlouhodobé reflexe a zhodnocení současné situace a trendů především v těchto oblastech: životní prostředí, příroda a hospodaření s jejími zdroji, zemědělství, stavitelství, mezilidské vztahy, výchova, školství, životní styl, lidské poznání a duchovní přesah, kultura a lidská společnost vůbec. Je zřejmé, že je v těchto oblastech velký potenciál k vývoji.
 • 2

  Vize, záměr, motivace

  Záměr projektu je ve zmíněných oblastech experimentovat, nalézat a prakticky ověřovat nové poznatky, metody a řešení a tato prezentovat společnosti. Cílem je poskytovat informace, metody a inspiraci k jejich využívání v běžném životě. Motivací je přinášet prospěch a rozvoj celé společnosti. Bude vytvořen funkční celek na principech trvalé ekologické a ekonomické udržitelnosti, který bude sloužit jako ukázkový model možností a řešení.
 • 3

  Ekocentrum Loutí

  Srdcem projektu je vzdělávací pobytové ekocentrum. Zajišťuje jednodenní a pobytové tématické programy pro školy, rodiny, děti a mládež, dále pro firmy a úředníky se zaměřením na sociální a ekologickou zodpovědnost. Pro více informací navštivte stránky ekocentra.
 • 4

  Další části projektu

  Na přilehlých pozemcích vzniknou ekozahrady s ekofarmou, ekodomy pro komunitní bydlení, komplex uměleckých a řemeslných ateliérů s kavárnou a obchůdkem, zázemí pro osobní rozvoj, naučné stezky, biobufet na vyhlídce, lesní hospodářství, lesní školka, ekowellness a přístaviště v zátoce.

Aktuality

Přejete si dostávat aktuální informace o dění kolem projektu do vaší schránky? Pozvánky na akce, nabídky spolupráce, novinky... 

Podpora projektu

Oslovil Vás projekt či jeho části? Máte zkušenosti či prostředky, které podpoří projekt? Chcete se aktivně zapojit do projektu? Kontaktujte nás.

Mapa projektu

Ekocentrum Loutí

Ekocentrum je srdcem celého projektu. Naplňuje jeden z hlavních cílů projektu - poskytovat metody a informace pro život v souladu se Zemí.