Síť pro rodinu, z.s.

Jsme střešní organizace pro mateřská, rodinná a komunitní centra s dvacetiletou tradicí. Našim členským organizacím poskytujeme servis, odborné poradenství a vzdělávání. Naše vzdělávací aktivity zaměřujeme nejen na centra, ale i na rodiny a všechny její členy.

Posilujeme občanský život komunity, hodnotu rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporujeme právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usilujeme o zdravý život ve zdravém prostředí.

Aktuálně sdružujeme téměř 250 členských organizací z celé ČR.

Více informací naleznete na www.sitprorodinu.cz

Naše projekty

Přejít nahoru