Restart 4.0 České Budějovice

Lektorský tým projektu Restart 4.0 České Budějovice

Mgr. Petra Kuhejdová Halířová

Vystudovala Filozofickou fakultu a Fakultu sociálních studií – historii, pedagogiku, psychologii a sociologii. Působila několik let na Fakultě elektrotechnické v Praze jako studijní, psychologická a kariérová poradkyně a současně učila manažerskou psychologii. Věnuje se kariérovému poradenství pro rodiče po rodičovské dovolené.

Semináře:

 • Úvodní motivační seminář
 • Pracovně-právní problematika
 • Orientace na trhu práce a příprava na vstup na trh práce
 • Psychologické testování a individuální konzultace

Mgr. Ingrid Jílková

Vystudovala magisterský obor: Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby na Jihočeské univerzitě, fakulta zdravotně sociální a bakalářský obor: sociální politika a sociální práce na Univerzitě J.E. Purkyně, fakulta sociálně ekonomická. Od roku 2014 je v ICOS, o.p.s. výkonná ředitelka sociálních služeb (vedení, řízení a koordinace jednotlivých projektů a aktivit organizace (především pak z hlediska metodické, odborné a z hlediska řízení lidských zdrojů, částečná participace na práci s klienty, spolupráce s ostatními organizacemi), vede případové konference, je mediátor, systematický psychoterapeut pro dospělé a rodiny.

Semináře:

 • Prezentační dovednosti
 • Emoční inteligence, řešení konfliktů a práce se stresem
 • Práce s informacemi a kreativní myšlení
 • Efektivní komunikace a řešení konfliktů a time management

Ing. Irena Gajdošová

V oblasti účetnictví a auditu pracuje od roku 2002. V průběhu dlouholeté praxe pomohla řadě podnikatelů s rozjezdem jejich podnikání z pohledu plnění zákonných povinnosti a nastavení podnikatelské agendy. Neziskovým organizacím se věnuje od roku 2010, jak z pohledu ekonomického vedení, účetnictví, tak i auditu a poradenské činnosti. V nepracovním čase se věnuje dětem, zahradě a má ráda hory a moře.

Semináře:

 • Základy podnikání
 • Finanční gramotnost

Bc. Hana Šustrová

Vystudovala marketingovou komunikaci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a Publicita a spolupráce s veřejností na Vyšší odborné škole publicistiky. Při škole sbírala zkušenosti v médiích (Česká televize, Deník). Prošla si eventovou a PR agenturou i marketingovým oddělením firmy. V roce 2010 založila a stále spoluvede komunitní Spolek Domoradice, od roku 2015 pracuje jako krajská koordinátorka Sítě pro rodinu, o pět let později přijala nabídku ICOS Český Krumlov, kde má na starosti spolupráci s veřejností a péči o dárce. Lektorováním marketingu, komunikace, public relations a fundraisingu pomáhá především malým neziskovým organizacím rozkvést a udržet se.

Semináře:

 • Marketing a využívání moderních IT nástrojů

Mgr. Petra Podzimková

Semináře:

Petra je koučka, terapeutka, arteterapeutka a lektorka osobního rozvoje s mnohaletými zkušenostmi jak s prací s jednotlivci, tak i rodinami, týmy, třídami či pedagogy. Vystudovala obory: Sociální a charitativní práce, Etika v sociální práci a Arteterapii na Teologické a Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Zabývá se koučinkem, arteterapií a grafikou, jak individuálně, tak semináři na zakázku.

 • Grafika pro negrafiky
Přejít nahoru