Restart 4.0 Jihlava

Polná, 1. cyklus - podzim 2023

TEMPO – středisko volného času, Indusova 210, Polná

Hlídání dětí zajištěno na všechny programy mimo individuálních konzultací

13. 9.

9:00 - 11:00
Informační schůzka
Ilona Heijting, Eliška Sobotková

18. 9.

8:00 - 13:00
Motivační program
Mgr. Petra Kuhejdová Halířová
Motivační zážitkový program, určený na podporu zájmu vrátit se na trh práce

19.9.

8:00 - 15:00
Pracovně-právní problematika
Mgr. Petra Kuhejdová Halířová
Zákoník práce a další legislativní úpravy spojené s trhem práce, možnosti zaměstnání, výhody a nevýhody zaměstnání, povinnosti a požadavky

20.9.

8:00 - 13:00
Orientace na trhu práce + příprava na vstup na trh práce. Od 13:00 individuální konzultace
Mgr. Petra Kuhejdová Halířová
Informace o trhu práce, jak číst inzeráty, jak je vhodné se zajímat o danou pozici, co je třeba zajistit, příprava životopisu, motivační dopis, pohovor na zkoušku

2.10.

Individuální konzultace
Mgr. Petra Kuhejdová Halířová

9.10.

Individuální konzultace
Mgr. Petra Kuhejdová Halířová

18.10.

8:00 - 15:00
Finanční gramotnost
Bc. Lucie Kafková
Základy týkající se rodinného rozpočtu, podmínek pro půjčky, příjmy a výdaje domácnosti, rozpočty nákladů a příjmů pro podnikatele, informace o finanční stránce týkající se pracovního poměru

25. 10.

8:00 - 15:00
Marketing a využívání moderních IT nástrojů
Bc. Hana Šustrová
Používání současných technologií a sociálních sítí (webové stránky, Facebook, Youtube kanál, Instagram, LinkedIn profil atd.) jak v pracovním poměru, tak i v případě vlastního podnikání, možnosti placené reklamy na těchto kanálech, oblast marketingu prostřednictvím nástrojů jako je: direct mail, tisková zpráva, letáky, brožury, profily na sociálních sítích apod.

1. 11.

8:00 - 15:00
Měkké komunikační dovednosti
Mgr. Monika Nevolová
Sebeprezentace, sebereflexe, kritické vnímání sama sebe, schopnost se adaptovat, flexibilita

8. 11.

8:00 - 15:00
Práce s informacemi a kreativní myšlení
Mgr. Monika Nevolová
Pochopení a řešení problému, podnikatelské myšlení, rozhodování v podmínkách nejistoty, ochota riskovat, ochota učit se novým věcem, schopnost adaptovat se a přijímat změny, zvládání zátěže, objevování a orientace v informacích, myšlenkové mapy – tvorba a práce s nimi, objevování a práce s informacemi

15. 11.

8:00 - 15:00
Komunikační dovednosti
Mgr. Monika Nevolová
Verbální a neverbální komunikace, řešení konfliktů, práce se stresem, asertivní jednání, schopnost přijímat kritiku, konstruktivní kritičnost

24. 11.

8:00 - 15:00
Specifické IT vzdělávání
Bc. Zuzana Brancová

Praktické zkušenosti v práci s Wordem, Excelem, Google doc., PPT, forma e-shopů, webové projekty pro podporu podnikání a internetové gramotnosti, využití s ohledem na hledání práce nebo podnikání atd.

29. 11.

8:00 - 15:00
Základy podnikání
Ing. Irena Gajdošová

Základní potřebné informace pro rozjezd podnikání (formální podmínky, konkrétní kroky, dobré zkušenosti i časté chyby) – zákony potřebné pro zahájení a konání vlastní podnikatelské činnosti, živnostenský zákon, zdravotní a sociální pojištění, možnosti a formy vedení účetnictví, daně, podnikatelský záměr, time management, vzor podnikatelského záměru a byznys plánu, výhody a nevýhody samostatného podnikání atd. 

Přejít nahoru