Ochrana osobních údajů

V souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále též jen „GDPR“), si Vás dovolujeme informovat, že Vámi poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat výhradně za účelem realizace projektu Restart 4.0.  Síť pro rodinu,z.s zajistí likvidaci výše uvedených osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje poskytnuty.

Současně Vás informujeme, že v průběhu realizace jednotlivých projektových aktivit bude pořizována fotodokumentace, která bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Sítě pro rodinu za účelem dokumentace projektu a propagace projektových aktivit.  Fotodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh jednotlivých akcí, nikoliv konkrétní jednotlivce.

Ujišťujeme Vás, že Vámi poskytnuté osobní údaje vždy chráníme před zneužitím a zpracováváme v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů v Síti pro rodinu, z.s. včetně poučení o Vašich právech naleznete na webových stránkách www.sitprorodinu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Přejít nahoru