Součásti projektu

Komunitní ekologické bydlení

V rámci projektu bude vybudováno bydlení pro několik rodin. Rodinné domy budou realizovány přírodními stavebními metodami s využitím přirodních stavebních materiálů získáváných v největší možné míře na místě výstavby - kámen, dřevo, hlína, sláma, konopí. Při výstavbě budou zohledněny také místní energie Země - geomantie, principy posvátné geometrie a feng-shuej. Domy budou pro svůj provoz v maximální míře využívat obnovitelné zdroje energie - dřevo, slunce. Budou navrženy jako nízkoenergetické s minimální potřebou vnějších energií. Budou používat úsporný systém pro efektivní hospodaření s vodou a odpady. Bude povoleno používat pouze ekologicky odbouratelné prací a čistící prostředky. Budou vybudovány společné prostory a zázemí pro dospělé i děti, zázemí pro sportovní vyžití, dětské hřiště, wellness, přírodní koupací jezírko, přírodní sauna, zázemí pro relaxaci a masáže, koupací molo na jezeře s přístavištěm lodí, lanový park. Tyto sportoviště, hřiště a wellness budou veřejně přístupné. Komunita bude otevřena návštěvníkům a zájemcům, kteří budou chtít poznat, jak takový život v komunitě funguje. V budoucnosti bychom rádi na krásném místě na kopci poblíž ekocentra vybudovali experimentální ekologické bydlení pro dalších 10-15 rodin, s integrovanými komunitními principy.

Měli byste zájem o tento druh bydlení? Napište nám.

Řemeslné a umělecké ateliéry

V blízkosti ekocentra vzniknou řemeslné a umělecké ateliéry, které budou prostorem pro přirozenou kreativitu a tvořivost. V ateliérech budou probíhat odpolední kroužky pro děti, umělecké a řemeslné kurzy pro širokou veřejnost. Také budou zázemím pro kreativní programy ekocentra jako například dny řemesel, kdy si návštěvníci vyzkoušejí různé umělecké a řemeslné techniky. Workshopy v ateliérech budou zaměřené především na základní výtvarné techniky jako je kresba, malba, modelování, dále na řemeslnou tvorbu jako jsou textilní techniky, keramika, dřevořezba, košíkářství, z pohybových a hudebních kurzů to budou jóga, tanec, bubnování, rytmické dílny, zpěv, cvičení pro nejmenší.

Ekozahrada a ekofarma

Na přilehlých pozemcích, které máme k dispozici, budou vznikat permakulturní zahrady a biofarma. Permakultura je v principu trvale udržitelný způsob hospodaření, netýka se jen zemědělství ale života obecně. Zabývá se vztahy v přírodě včetně působení člověka, nabízí řešení a principy, které jsou velmi efektivní. Jednotlivé prvky systému se podporují a přinášejí efektivní a plodné vztahy.

Více například zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Permakultura

Cílem je vybudovat hospodářství produkující rozmanité druhy potravin v biokvalitě a množství dostatečném nejen pro potřeby ekocentra a komunity, ale i pro další zpracování a prodej. Pro návštěvníky bude připravena prezentace celého ekosystému a ekocentrum bude hospodářství využívat pro své vzdělávací programy.

Hlavní důraz bude kladen na ovocné a ořechové sady, ovocné keře, zeleninu, bylinky, technické konopí, včelí produkty, mléčné produkty.

Naučná stezka

Vybudujeme naučnou stezku, na které budou interaktivní formou prezentovány principy permakulturního ekologického hospodaření, ekostavitelství, ekologie, koloběhu energií a přírodních zdrojů, lesního hospodářství.

Zázemí pro osobní rozvoj

Na klidném místě dále v lese vznikne jednoduché zázemí pro akce zaměřené na osobní rozvoj, prohlubování vztahu s přírodou zážitkovou formou, pro pořádání procesů hledání vize. Vybudujeme také chatky pro meditační ústranní a pro terapii tmou.

Kavárna a obchod

Součástí objektu bude obchůdek a kavárna, kde budou v prodeji především produkty místní ekofarmy, umělecká díla a řemeslné výrobky z místních ateliérů a další produkty externích dodavatelů. U severní strany objektu vznikne kryté pódium pro pořádání kulturních akcí, naproti němu ve svahu bude upraven přírodní amfiteátr. Pódium bude zároveň sloužit jako velká terasa pro kavárnu která bude také propojena s ukázkovým biotopem - přírodním koupacím jezírkem a dětským hřištěm. Kavárna bude nabízet kvalitní čerstvá jídla a nápoje se zaměřením na vegetariánskou a raw kuchyni, freshe, bylinné čaje.